Αντιμετώπιση των τραυμάτων

Η αντιμετώπιση πληγών είναι μία από τις βασικές αρχές της νοσηλευτικής φροντίδας. Πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν πληγές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, είτε λόγω κατάκλισης είτε λόγω άλλης αιτίας. Οι πληγές αυτές απαιτούν επιθέματα που θα προστατεύσουν και θα συμβάλλουν στην ίαση τους.

Τα επιθέματα που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση πληγών είναι πολλά και διαφορετικά. Κάποια από αυτά είναι απλά κομμάτια μαλακού υλικού που τοποθετούνται πάνω από την πληγή για να απορροφήσουν τα εκκρίματα. Άλλα είναι πιο σύνθετα και προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία και θεραπεία.

Στην αντιμετώπιση των πληγών, τα επιθέματα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Τα επιθέματα που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των πληγών διαφέρουν ανάλογα με το είδος της πληγής, τη θέση της στο σώμα, το βαθμό της φλεγμονής και της μόλυνσης, καθώς και άλλους παράγοντες όπως η ηλικία του ατόμου και το ιατρικό ιστορικό του.