Μάσκες προστασίας

Οι μάσκες έγιναν παγκοσμίως γνωστές και διαδεδομένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2020. Αυτό συνέβη διότι η μετάδοση του ιού από τον έναν άνθρωπο στον άλλο είναι εξαιρετικά εύκολη, και οι μάσκες αποτελούν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να μειωθεί η εξάπλωση του ιού.

Στην αρχή της πανδημίας, οι μάσκες ήταν διαθέσιμες κυρίως στον επαγγελματικό τομέα υγείας και ήταν σχεδιασμένες για να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τη μετάδοση ασθενειών και ιών στους ασθενείς. Ωστόσο, με την εξάπλωση του ιού, οι μάσκες έγιναν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς για την προστασία του κοινού.

Η χρήση μάσκας συμβάλλεί στην πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, διότι αποτρέπει την εκπομπή του ιού από τον ασθενή στο περιβάλλον του και αντιστρόφως. Επιπλέον, η χρήση μάσκας μειώνει τον κίνδυνο της μετάδοσης.