Γάζες Ακτινοσκιερές X-Ray
Μη Αποστειρωμένες

Γάζες Ακτινοσκιερές X-Ray
Μη Αποστειρωμένες

Επιθέματα γάζας X-ray υδρόφιλα και απορροφητικά, κομμένα και εσωτερικά διπλωμένα χωρίς ατέλειες.

Επιθέματα γάζας X-ray υδρόφιλα και απορροφητικά, κομμένα και εσωτερικά διπλωμένα χωρίς ατέλειες.

Τύπος

Διαστάσεις 5 cm x 5 cm, 8 αναδιπλώσεων, Διαστάσεις 10 cm x 10 cm, 8 αναδιπλώσεων, Διαστάσεις 10 cm x 10 cm, 12 αναδιπλώσεων, Διαστάσεις 10 cm x 20 cm, 8 αναδιπλώσεων, Διαστάσεις 10 cm x 20 cm, 12 αναδιπλώσεων